Delta Pack od firmy Sauermann nabízí kompletní řešení odvodu kondenzátu

Montážní sestava Delta Pack od nejvýznamnějšího světového výrobce čerpadel pro odvod kondenzátu – Sauermann je na trhu stále populárnější. Lze ji totiž snadno a rychle instalovat vlevo i vpravo od vnitřní klimatizační jednotky.

Delta Pack ilustrace

Rohový element je opatřen hmotou tlumící vibrace a umožňuje jednoduchou montáž na pevné i mobilní stěny. Výtlačné potrubí je izolováno pěnovou hmotou, která tlumí vibrace a zabraňuje kondenzaci na povrchu. Na konci výtlačného potrubí, dlouhého cca 1 m, je instalován odvzdušňovací ventil, který zabraňuje „sifonovému“ efektu. Celý design je vyřešen tak, že pro chladivové potrubí zbývá o 12 % více prostoru k montáži oproti ostatním modelům.

Nový „one-Click“ systém pak umožňuje i bez nástrojů rychlé otevření kanálu i rohového kusu, což přispívá k výraznému snížení montážního času. Při správné instalaci je úroveň hlučnosti pumpy Delta Pack pod úrovní hluku ostatních komponentů klimatizačního zařízení.

Pumpa na odvod kondenzátu Si-10univers´L je srdcem celé Delta Pack sestavy. Zatímco běžná čerpadla používají k pohonu pístu pozitivní nebo negativní část proudové frekvence, tato technologie umožňuje využívat obě části. To zdvojnásobuje výkon a zrovnoměrňuje průběh čerpání. Vysoký výkon pak garantuje i při náročných instalacích s velkými délkami potrubí dostatečný odvod kondenzátu bez nebezpečí přetečení vany. Čerpadlo je vhodné pro všechny splitové instalace klimatizací.