Bavorská energetická cena 2020 za vzorový projekt

Město Rosenheim dlouhodobě usiluje o hospodárné a ekologické zásobování energiemi. V tomto duchu se neslo i zadání pro projekt chladicího systému čtvrti Bahnhof Nord.

Vítězný koncept byl navrhnut a realizován firmou Solar Next AG Bernau. Pohon zařízení byl vymyšlen velice důmyslně – k tomuto účelu posloužilo odpadní teplo z blízké spalovny domácího odpadu. Spotřeba elektrické energie klesla o 90 % oproti klasickému řešení. Místo obvyklého řešení pomocí kompresorových jednotek s vysokými nároky na elektřinu, jsou v tomto projektu použita absorpční chladicí zařízení pracující s vodou jako s chladivem.

Všeobecně rostoucí potřeba chlazení nahrává spíše větším centrálním systémům, které mohou být energeticky výhodnější, na druhé straně je ale nutné vybudovat rozvody chladu. Výše uvedený projekt je potenciálně rozšiřitelný z jedné čtvrti až na celé město.

Zpravodaj Svazu chladicí a klimatizační techniky, 2021/1, str. 19