Potvrzeno: Inhibiční účinek klimatizací Panasonic proti Covid – 19

Dnes si krátce povíme o převratné technologii firmy Panasonic s názvem nanoe X, která je zabudována v klimatizacích. Velmi živě se diskutuje o zdravotních rizicích v souvislosti s používáním klimatizací a existencí kronaviru (SARS-CoV-2). Jsme proto velmi rádi, že i svět klimatizací reagoval na zvýšenou potřebu čistého ovzduší eliminovaného od bakterií a virů.

nanoe x panasonic

Panasonic oznámil, že globální výzkumná společnost Texcell jako první v Evropě potvrdila inhibiční účinek klimatizací Panasonic s vestavěnou technologií nanoe X na nový typ koronaviru.

Nanoe X je nová průlomová technologie, která shromažďuje vzdušnou vlhkost a aplikuje na ni vysoké napětí vedoucí ke vzniku hydroxylových radikálů obsažených ve vodě. Jsou to právě zmíněné hydroxylové radikály, které inhibují růst bakterií a virů. Inhibiční účinek byl přitom zaznamenán jak ve vzduchu, tak na přilnavých površích.

Jaké jsou výsledky testování?

Testování samotné probíhalo v laboratorních podmínkách v prostoru o objemu 6,7 m3, zkušebním subjektem byl právě SARS-CoV-2. Míra inhibice nového typu koronaviru se měnila v čase. Po 4 hodinách dosahovala míra inhibice 42,4 %, po 8 hodinách již šlo o 91,4 %. Působení technologie nanoe X po dobu 24 hodin přineslo fascinující výsledek: 99,7% míru inhibice.

I když testování probíhalo zatím pouze v laboratorních podmínkách a nebylo určeno k posouzení účinnosti technologie v nekontrolovatelných podmínkách domů i bytů, dalo příslib budoucnosti s výraznou eliminací nežádoucích patogenů v ovzduší. Další testování a případně vývoj této a podobných technologií budeme bedlivě sledovat.

Zpravodaj Svazu chladicí a klimatizační techniky, 2/2021, str. 35 – 36.