V Německu bojují proti nelegálním chladivům

Prvního srpna vstoupila v platnost novela německého zákona o chemikáliích. Má zvýšit transparentnost v celém dodavatelském řetězci F-plynů. Zákon vyžaduje, aby všichni, kdo v Německu obchodují s chladivy, poskytli dokumentaci, která prokazuje, že s nimi obchodují legálně v rámci systému kvót Evropské unie, zavedeného nařízením EU o F-plynech z roku 2014.

Zákon

Felix Flohr, mluvčí Organizace proti obchodu s ilegálním chladivem je přesvědčený, že nová opatření pomohou v boji proti černému trhu s F-plyny a doufá, že německý zákon bude příkladem pro zavedení v jiných členských státech.

F-plyny, které se běžně používají v chladicích a klimatizačních zařízeních, podléhají opatření pro snížení jejich spotřeby o 79 % do roku 2030. Nerovnoměrné vymáhání za strany členských států EU spolu s nedostatkem znalostí a porozumění o systému pašování chladiv vytvořilo snadnou příležitost pro ilegální obchod s pašovanými a nelegálně dováženými F-plyny.

Zpravodaj svazu CHKT 8/2021, str. 13