Worldskills Europe – Olympiáda mladých řemeslníků

Česká republika se poprvé ve své historii zúčastní „olympiády“ mladých řemeslníků, mezi kterými bude i chlaďař!

Díky intervenci Hospodářské komory ČR se podařilo Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy vyčlenit finanční prostředky na historicky první účast mladých řemeslníků na prestižní soutěži Worldskills 2021, která se tentokráte uskuteční v rakouském Grazu.

Jde o mezinárodní soutěž s dlouholetou tradicí, kde mezi sebou soutěží mladí talentovaní zástupci různých řemesel. Koná se každé dva roky na vybraných místech po celém světě – poslední soutěž v roce 2019 se konala až v ruské Kazani. V současné době vysílá své zástupce 85 zemí z celého světa.

Českou republiku pojedou reprezentovat zástupci podlahářů, obkladačů, malířů, natěračů a také mechaniků těžkých motorových vozidel. Jsme velmi potěšeni, že i chlaďařský obor vysílá svého reprezentanta. Našim želízkem v ohni pro tento rok je talentovaný Patrik Procházka, absolvent Střední školy polytechnické v Brně na ul. Jílová.

Za tým redakce přejeme panu Procházkovi mnoho úspěchů a nových zážitků na soutěži!

Zpravodaj svazu chladicí a klimatizační techniky, č. 5/2021, str. 14