Chlazení a potraviny

Vysoké nároky na zdravotní nezávadnost a kvalitu potravin se ukazují být trendem několika posledních let. Chlazení je pro potravinářský sektor zcela zásadní, protože zajišťuje optimální uchování rychle se kazících potravin.

potraviny a chlazeni

Nezastupitelné čerstvé potraviny

Zvláště čerstvé potraviny se ukazují být rozhodujícím artiklem u spotřebitelů v rámci akčních nabídek supermarketů. „Mezi hlavní kategorie, které přivedou nejvíc zákazníků do prodejny za akčním nákupem, patří ovoce, zelenina a jogurty. Mezi řetězci jsou samozřejmě rozdíly, ale na trhu jako celku jsou čerstvé kategorie neobyčejně silné,“ řekl Zdeněk Skála ze společnosti GfK.

Požadavek čerstvosti klade vysoké nároky na celý chladící řetězec. Jedná se o proces zchlazování potravin, chladírenský sklad, transport a distribuci. Globálně se očekává velký růst trhu s chlazenou přepravou, a to až o 30 %. Podobná tendence se dá předpokládat i u chlazených skladovacích prostor.

Chlazení má přímý dopad na lidské zdraví – významně omezuje proces množení bakterií a toxických patogenů a tím omezuje přenos nemocí potravou. Zároveň se díky chlazení snižuje spotřeba chemických konzervačních látek v potravinách.

chlazeni a potraviny 2
U některých potravin je chlazení po celou dobu transportu klíčově důležitá. Jedině tak, může být zachována jejich zdravotní nezávadnost.

Studie z posledních let porovnávající nutriční vlastnosti mraženého ovoce a zeleniny, versus čerstvého, ale uchovávaného několik dní, dospěly k překvapivým závěrům. Mražené ovoce a zelenina se nejen nutričně vyrovnaly čerstvé variantě, v některých případech obsahovaly dokonce více vitaminů než čerstvé potraviny uchovávané několik dní.

Za čerstvé a chlazené výrobky zaplatily domácnosti podle výsledků zjištěných metodou Spotřebitelského panelu GfK v prvním pololetí 2019 více než 90 miliard Kč. V rámci čerstvých a chlazených potravin je dominantní kategorií maso a masné výrobky (uzeniny), na které domácnosti vydají skoro třetinu svých výdajů na subkategorii (32,7 %), následují mléčné výrobky (27,3 %) a ovoce a zelenina (dohromady 20,9 %), 17,3 % pak připadá na pečivo a 1,9 % na vejce.

Zdraví prospěšné výrobky, citlivé na teplo, které jsou udržovány při regulované teplotě (většinou v rozmezí 2–8 stupňů Celsia) slaví obrovské rozšíření po celém světě. Za zmínku stojí také fakt, že asi polovina léků na trhu je citlivá na teplo.

Neustálý pokrok v chladírenských technologiích umožňuje rychlý vývoj nových potravinových produktů, velkém zájmu se těší i široká nabídka zmrzlin.

chlazení a potraviny 1
Mezi populární stálice mraženého zboží patří zmrzlina. Chlazení u ní hraje důležitou roli u výroby, transportu i uskladnění.

Raketový nárůst hotových jídel

Obrovský boom na globálním trhu zažívají mražená a chlazená hotová jídla. Stoupající trend byl jasně patrný ještě před vypuknutím coronavirové pandemie, zejména v městských oblastech. V současné době je však jejich význam zásadní.

Zájem o chlazená hotová jídla a polévky je podle ředitele komunikace obchodů Albert Jiřího Marečka meziročně vyšší o desítky procent. Populární jsou podle něj polévky, z hlavních jídel se nejvíce prodává svíčková, plněné bramborové knedlíky se zelím, halušky se zelím nebo hovězí maso na žampionech. „Rostoucí prodeje mají ale i vegetariánská jídla, která nabízíme již dlouhodobě a jejichž prodeje mají stejnou dynamiku růstu jako tradiční jídla,“ uvedl Mareček.

Enormní poptávku po chlazených jídlech potvrzuje také mluvčí společnosti Globus: „Doba pandemie trend umocnila. Meziročně jsme z chladicích regálů našich obchodů prodali 15krát více hotových jídel oproti minulému roku.“

Nárůst zaznamenali i e-shopy s potravinami, například internetová prodejna Košík.cz začal spolupracovat se sítí restaurací Kolkovna na úpravě receptur nejoblíbenějších jídel.

Význam chlazení pro zdraví člověka, uchování potravin a léků je nepopiratelný. Zvyšující se nároky na kvalitu potravin a jejich nezávadnost, hektický životní styl a v neposlední řadě také coronavirová krize ukazují význam chlazených a mražených výrobků.

https://www.tyden.cz/rubriky/byznys/doba-koronavirova-zvysila-prodej-chlazenych-hotovych-jidel_545409.html
https://www.gs1cz.org/info-859/cisla/cislo-56-rijen-2019/potravinarsky-obchod-na-vlne-cerstvosti-a5e986e5fcf444b9bf9576f17
Zpravodaj Svazu chladicí a klimatizační techniky, 12/2020, str. 8 – 10.