Co se děje s klimatizací poté, co doslouží?

Už víte, jakou klimatizaci si pořídit i jak se o ni starat, aby vydržela co nejdéle. Co s ní ale dál? Tak jako každé elektrozařízení jednou doslouží a nemůžete počítat, že klimatizace bude fungovat věčně. Jak se starou nefunkční klimatizací naložit? Poradíme vám.

Odpad

Stejně jako při instalaci klimatizace platí i při její demontáži, že by s ní měl zacházet pouze certifikovaný odborník. I když zařízení už nemusí fungovat, pořád obsahuje chladivo, které by při úniku mohlo ohrozit vaše zdraví i životní prostředí. Nejlepší je tedy kontaktovat firmu, která vám klimatizaci nainstalovala a objednat si u nich demontáž.

Doporučujeme vám si proto ověřit u firmy už před instalací, zda zajistí i ekologickou likvidaci zařízení po skončení její životnosti. Likvidací se zabývá i řada dalších firem, ale to by se vám také mohlo dost prodražit.

Všechny typy klimatizací patří mezi elektroodpad, tudíž je nemůžete vyhodit do popelnice. Je potřeba je odevzdat na patřičném místě, a to v místě zpětného odběru nebo do sběrného dvora. Ti pak zařízení šetrně recyklují. Největším problémem pak zůstává samotné chladivo.

Nebezpečný odpad
Chladivo používané v klimatizacích patří mezi nebezpečný odpad. Podle toho se s ním musí nakládat.

Dříve se běžně používala chladiva na bází halogenových uhlovodíků s obsahem chlóru, tedy freony. U nich je jednoznačně prokázán negativní vliv na ozonovou vrstvu. Novější klimatizace poté využívají chladivo s částečně halogenovanými uhlovodíky. Přesto se stále jedná o skleníkové plyny a stejně jako u likvidaci ledniček, je nutné nejdříve chladivo odsát a ekologicky zpracovat. Stále se totiž jedná o nebezpečný odpad.

Rozhodně tedy nikdy s klimatizací nemanipulujte sami a ty mobilní neházejte do popelnice. Je možné, že nějaké peníze byste tím ušetřili, ale můžete zranit sebe nebo přispět k poškození ozonové vrstvy. Zavolejte si proto vždy odbornou firmu.

https://www.nazeleno.cz/v-cesku-roste-obliba-klimatizaci.pozor-na-antivirove-filtry-a-usporny-provoz/
http://www.ekotez.cz/likvidace-chladiv-atd-c-5.html