Co se skrývá uvnitř klimatizace? A jak to všechno vlastně funguje?

Nástěnná klimatizace je nejpoužívanější druh chladicího zařízení, a to jak v domácnostech, tak i v administrativních budovách, výrobních halách a podobně. Na první pohled u ní poznáte dvě části – vnitřní a venkovní jednotku? Co se ale skrývá uvnitř a jak to celé vlastně funguje? Níže vám to prozradíme.

Oprava klimatizace

Základní dělení nástěnné klimatizace je na venkovní a vnitřní jednotku. Ty pak obsahují další součástky jako je výparník, ventilátor nebo kondenzátor. Jejich propojením a vzájemnou souhrou pak klimatizace chladí nebo topí.

Obě jednotky jsou vzájemně propojeny párem potrubí, kterým proudí chladivo. Další kabel pak propojuje desky s elektronikou a zajišťuje elektronickou komunikaci.

Jak klimatizace vlastně funguje?

Hlavním úkolem klimatizace je odčerpat teplo z místnosti jinam. Moderní jednotky umí pracovat i opačně, a to tak, že otočí směr proudění chladiva mezi vnitřní a venkovní jednotkou – takovému zařízení se poté říká tepelné čerpadlo. Zjednodušeně přečerpává teplo zvenku do místnosti. Umí pracovat i při záporných teplotách pod bodem mrazu.

Celý proces začíná v kompresoru venkovní jednotky, kde se stlačují studené páry chladiva o nízkém tlaku. Z kompresoru vychází chladivo o vysokém tlaku i teplotě, to je následně přivedeno do výměníku tepla – kondenzátoru, který je ochlazován venkovním vzduchem za pomoci ventilátoru. Chladivu se tak odebere teplota. Zároveň při tom dochází ke kondenzaci.

Chladivo
Naprostým základem v klimatizačním zařízení je chladivo v uzavřeném okruhu. Zajišťuje odvod tepla z jednoho prostoru do druhého.

Po průchodu kondenzátorem je chladivo již v kapalném stavu, a to se porubím přivádí do vnitřní jednotky. Tam projde škrtící kapilárou, popřípadě expanzním ventilem, který snižuje tlak chladiva. Teplota chladiva tak prudce klese pod teplotu ochlazovaného prostoru. Chladivo s nízkým tlakem a teplotou nadále postupuje do výparníku.

Přes stěny výparníku chladivo odebírá teplo okolnímu vzduchu, který je tam hnán ventilátorem. Na stěnách výparníku se kapalné chladivo odpařuje a odchází odtud v plynném stavu zpět ke kompresoru venkovní jednotky a celý cyklus se znovu opakuje.

A jak je to s topením?

Venkovní jednotka je vybavena reverzním ventilem, který otočí směr proudění chladiva mezi jednotkami. Princip se od chlazení příliš neliší, ale chladivo prochází obráceně.

Slovníček pojmů:

Okruh chladiva – zajištuje odvod tepla z jednoho prostoru do druhého
Výparník – řada cívek, kde dochází k proměně chladiva na plyn a zároveň se ochlazuje/otepluje vzduch v místnosti
Kompresor – uvádí chladivo do pohybu, zvyšuje tlak plynného chladiva tak, že začne kondenzovat v kapalinu
Ventilátor – přivádí teplý nebo studený vzduch do jednotky a ten nežádoucí zároveň odvádí ven
Expanzní ventil – kontroluje tlak chladiva a jeho vstřik do výparníku
Tepelný výměník – vzduch je zde ochlazován/ohříván na požadovanou teplotu, zároveň odvádí kondenzující vlhkost
Vzduchový filtr – zachytává nečistoty ze vzduchu uvnitř místnosti
Přídavné filtry – jsou napuštěné různými látkami, které zajistí čistý vzduch bez bakterií a virů

Filtry
Uvnitř zařízení najdete také řadu filtrů. Ty mají za úkol zachytit prach a nečistoty, ale také zbavit vzduch bakterií i virů.

Teď už víte, že k chladnému a čistému kroku je zapotřebí hned několika součástek, které spolu musí bezproblémově komunikovat a spolupracovat. K této souhře můžete pomoci pravidelnou péčí o klimatizaci spojenou s jejím čištěním a odborným servisem.

https://www.komerc.cz/cz/dokumenty/jak_funguje_klimatizace_a_tepelne_cerpadlo.pdf
https://s-klimatizace.cz/klimatizace/princip.php
https://vtm.zive.cz/clanky/klimatizace-jak-funguje/sc-870-a-204752/default.aspx