Co znamenají tlačítka na ovladači klimatizace? Poradíme vám

Už jste si vybrali tu pravou klimatizaci, nechali si ji nainstalovat a těšíte se na příjemný chládek? Při pohledu na ovladač můžete získat dojem, že obsahuje celou řadu neznámých funkcí.

Spokojíte se pouze pro tlačítko zapnutí a vypnutí. Ovladač skrývá řadu dalších užitečných funkcí.

Ovladače mohou být kabelové nástěnné, dálkové infračervené i s dotykovým displejem. U mobilních klimatizací zase najdete tlačítka přímo na zařízení. Téměř všechny ovladače pracují na podobném principu a můžete na nich najít obdobné funkce. Níže vám přestavíme ty základní, se kterými se pravděpodobně setkáte.

Naprostým základem, který najdete na všech zařízeních, je tlačítko pro zapnutí a vypnutí jednotky. Vypnutím klimatizace se také mohou zrušit některé nastavené funkce.

Vyznat se v symbolech na ovladači občas může být problém. Poradíme vám s jejich významem.
Vyznat se v symbolech na ovladači občas může být problém. Poradíme vám s jejich významem.

Tlačítko MODE

Slouží pro nastavení požadovaného režimu klimatizace. Nejčastěji si opakovaným stiskem tlačítka můžete vybrat mezi automatikou, chlazením, odvlhčováním, ventilátorem a topením. V automatickém režimu bude zařízení pracovat podle továrního nastavení a nelze měnit nastavená teplota. V režimu odvlhčování zase není možné měnit rychlost ventilátoru.

Klimatizace místo chlazení topí? Zkontrolujte nastavení ovladače.
Klimatizace místo chlazení topí? Zkontrolujte nastavení ovladače.

Tlačítko TEMP

Některá zařízení umožňují zobrazit nejen navolenou teplotu, ale také aktuální stupně v místnosti i venku. Stisknutím tohoto tlačítka si můžete vybrat mezi těmito zobrazeními.

Tlačítka + a – / šipka nahoru a dolů

Tlačítko slouží ke zvýšení nebo snížení navolené teploty. Jedno zmáčknutí se rovná pokles nebo zvýšení o 1 °C. Když tlačítko podržíte, začne se nastavená teplota rychle měnit. Využijete je také při nastavování hodin nebo časovače.

Tlačítko FAN/FAN SPEED

Stisknutím tohoto tlačítka můžete nastavit rychlost ventilátoru. Opakovaným stisknutím si můžete zvýšit nebo snížit rychlost proudění vzduchu podle aktuální potřeby, nebo zvolit automatický režim. Některé klimatizace mají také funkci ofukování, která zamezí tvoření plísně na výparníku jednotky. Navolit si ji můžete samostatným tlačítkem (u každého výrobce se liší, může to být například X-FAN) nebo podržením tlačítka FAN.

Tlačítko TURBO/HI POWER

Když je tato funkce spuštěna, ventilátor jednotky poběží velmi vysokou rychlostí, aby se urychlilo chlazení nebo topení a teplota v místnosti dosáhla co možná nejdříve nastavené hodnoty. Lze ji zapnout pouze s režimem chlazení a topení.

Tlačítko CLOCK

Po zmáčknutí tlačítka si můžete nastavit aktuální čas.

Tlačítko TIMER ON

Stisknutím tohoto tlačítka lze nastavit čas pro automatické zapnutí. Požadovaný čas si můžete navolit za pomocí šipek nebo tlačítek plus a mínus (podle typu ovladače). Opakovaným zmáčknutím zrušíte nastavení.

Tlačítko TIMER OFF

Stisknutím tohoto tlačítka lze nastavit čas pro automatické vypnutí jednotky. Postup je stejný jako u tlačítka TIMER ON.

Tlačítko TIMER

Slouží k nastavení času, za který se jednotka zapne nebo vypne. Jestliže je klimatizační jednotka vypnuta, lze nastavit čas zapnutí. Jestliže je zapnuta, lze nastavit čas vypnutí.

Tlačítko SLEEP

Bojíte se, že vás běžící klimatizace bude rušit při spaní? Taková zařízení regulují chod vnitřní jednotky a tím vám v noci zajistí maximální pohodlí (funkce se liší u každého výrobce, může jít například o snížení rychlosti ventilátoru nebo průběžnou změnu teplot během noci).

Tlačítko SWING

Umožňuje nastavení lamel a nasměrovat tak proud vyfukovaného vzduchu. U většiny klimatizací je lze směrovat nahoru a dolů, některé pak i do stran. Označení na ovladači se liší snad u každého výrobce i typu klimatizace, nejčastější ale bývá graficky znázorněné.

Tlačítko LIGHT/LED

Slouží k vypnutí nebo zapnutí osvětlení displeje vnitřní jednotky. Tlačítko je k dispozici u klimatizací, které umí zobrazit navolené stupně přímo na tělu klimatizace.

Tlačítko I FEEL

Po stisknutí tohoto tlačítka začne čidlo uvnitř ovladače snímat teplotu ve svém okolí a vysílat informace k vnitřní jednotce, která chladí/topí tak dlouho, dokud teplota v okolí ovladače nedosáhne požadované hodnoty. Pro správné fungování musí být ovladač neustále nasměrován přímo na vnitřní jednotku a v jeho okolí by neměly být ani předměty s nízkou nebo vysokou teplotou.

Tlačítko QUIET

Stiskem jednoho tlačítka na ovladači se ventilátor jednotky přepne na nejnižší možnou rychlost a tím klesne i hlučnost vnitřní jednotky. Některé klimatizace nabízejí také tichý režim venkovní jednotky, díky které nebudete rušit sousedy.

Tlačítko Wi-Fi

Pokud vaše klimatizace podporuje připojení přes Wi-Fi, stiskem tohoto tlačítka ji aktivujete a po propojení můžete zařízení ovládat pomocí aplikace v mobilním telefonu.

Tlačítko HEALTH/AIR

Aktivuje funkci ionizátoru nebo ventilátoru, kdy vzduch pouze proudí bez chlazení nebo ohřívání, ale zároveň prochází přes filtry, které ho vyčistí. U některých klimatizací se tyto funkce spouští automaticky při zapnutí jednotky.

Odvlhčování/DRY

Pomocí tohoto tlačítka můžete snížit vlhkost vzduchu v místnosti. Pokud bojujete s vysokou vlhkostí a jejími projevy (plísně, poškozená omítka atd.), zajisté ji oceníte. Funkci lze aktivovat za předpokladu, že teplota v místnosti je vyšší než ta, kterou máte nastavenou na jednotce. V chladných prostorách jako jsou například sklepy vám tedy nemusí fungovat.

Tlačítko SELF CLEAN

Při zvolení tohoto režimu bude systém automaticky čistit a vysušovat výparník. Zabrání se tak tvorbě plísní a bakterií uvnitř jednotky.

Tlačítko FOLLOW ME/SMART EYE

Některé klimatizační jednotky umí pomocí infračerveného snímače detekovat přítomnost osob v místnosti. Pokud ji nezjistí, automaticky se přepnou do úsporného režimu, a to z důvodu úspory elektrické energie. Klimatizace se znovu spustí do zvoleného režimu, jakmile vstoupíte zpět do místnosti.

ECO

Stisknutím tlačítka aktivujete provoz s maximální možnou úsporou energie.

Další funkce klimatizací se dají zapnout stiskem více tlačítek naráz. Všechny funkce i popis ovladače by měl obsahovat manuál, který dostanete spolu se zakoupeným zařízením. Zaškolit do provozu by vás také měl odborník z firmy, které vám zařízení instalovala.

Každý výrobce používá odlišný ovladač i symboly. S naším návodem se v nich už neztratíte.
Každý výrobce používá odlišný ovladač i symboly. S naším návodem se v nich už neztratíte.