Kupujete si klimatizaci? Jaká povolení k ní budete potřebovat?

Správné umístění venkovní jednotky nemusí být tak jednoduché, jak se zdá? Budete potřebovat stavební povolení, schválení SVJ a co s instalací v památkové zóně? Níže vám s tím poradíme.

Před pořízením klimatizace je dobré se ujistit, že k její instalaci nepotřebujete žádné povolení. A pokud ano, tak zjistit jaké a co vše musíte splnit.

Majitelé rodinných domů to mají snazší

Mnohem méně starostí mívají s pořízením klimatizace majitelé rodinných domů. Ve většině případů totiž k instalaci nepotřebují žádné povolení. Podle stavebního zákona není klimatizace jako taková stavbou. To, co by mohlo být potřeba podle stavebního zákona posoudit, jsou stavební úpravy spojené s montáží klimatizace.

Stavební povolení pro tyto úpravy ale nebudete potřebovat v případě, že nezasáhnete do nosné konstrukce stavby, nezměníte vhled ani způsob využívání stavby, váš dům není kulturní památkou, anebo nemůžete instalací negativně ovlivnit požární bezpečnost nebo životní prostředí.

V případě, že je vaše nemovitost kulturní památkou, je potřeba počítat s tím, že jakýkoli zásah na takovéto stavbě může vyžadovat ohlášení, případně stavební povolení.

Pokud si nejste ohledně stavebního povolení jistí, doporučujeme konkrétní stavební záměr vždy konzultovat s příslušným stavebním úřadem. Můžete tak předejít případným komplikacím a problémům.

Pozor byste si také měli dát na hygienické limity stanovené pro hlučnost. A to obzvláště pokud máte sousedy blízko zamýšleného umístění venkovní jednotky. Většina klimatizačních jednotek na trhu hygienické normy splňuje, vždy je ale dobré při instalace klimatizace myslet na zachování dobrých sousedských vztahů. A při instalaci myslet na řešení, které bude vyhovovat jak vám, tak nebude rušit sousedy.

V bytech musíte myslet i na sdružení vlastníků

Pokud jste majitelem bytové jednotky, platí pro vás stejná pravidla ohledně stavebního povolení a hlučnosti, stejně jako u majitelů domů. Navíc byste ale měli myslet na souhlas SVJ. Každé sdružení má své stanovy, kterými se obyvatelé jednotlivých bytů musí řídit.

Nejčastěji se v bytových jednotkách venkovní jednotka klimatizace umisťuje na balkon. Řada lidí při tomto řešení žádná povolení neřeší, a jednotku si na balkon nechají nainstalovat, aniž by o tom kohokoli informovali. To se ale nemusí vyplatit.

Balkon, stejně tak jako fasáda, se může počítat jako společná část domu. I v případě, že tomu tak není, doporučujeme si přečíst stanovy vašeho sdružení, popřípadě jim záměr oznámit a řídit se jejich pokyny. Při instalaci na fasádu je pak lepší se na příslušný orgán SVJ obrátit rovnou.

Pokud vám shromáždění vlastníků svým usnesením instalaci zakáže, můžete se obrátit na soud, aby o této záležitosti rozhodl. Musíte ale prokázat, že pro pořízení klimatizace máte důležitý důvod.

A jak je to s klimatizací v památkové zóně?

Pořízení klimatizace v památkové zóně může být poměrně problém a je potřeba počítat s tím, že ne vždy potřebné povolení získáte.

Jestli se na vaši nemovitost vztahuje nějaká forma památkové ochrany můžete dohledat v Památkovém katalogu nebo v mapách v Geoportálu památkové péče. Památkáře pak bude zajímat jakákoli změna, kterou na nemovitosti uděláte.

Samotná stavba přitom nemusí být sama o sobě kulturní památkou, přesto se na ní může jistá forma ochrany vztahovat. Městské či vesnické památkové zóny a rezervace jsou cenné jako celek, proto se památková ochrana vztahuje nejen na všechny domy v daném území.

Spadáte do památkové zóny a nevíte, jestli chcete ztrácet čas vyřizováním povolení ohledně instalace klimatizaci? Můžete využít bezplatných konzultací památkářů z Národního památkového ústavu. Ti vám poradí jak nejlépe technicky i esteticky sloučit váš záměr spolu s jejich zásadami.

Pro získání povolení pro montáž klimatizace v památkové zóně se neobejdete bez návštěvy památkáře z Národního památkového ústavu.

Pokud jste našli řešení, které bude podle vás vyhovovat vám i památkářům, musíte si podat žádost o vydání závazného stanoviska k zamýšleným pracím na příslušný obecní úřad. Ten si pak od Národního památkového ústavu musí podle zákona vyžádat písemné vyjádření k navrhovaným úpravám.

Po podání žádosti vás bude čekat návštěva památkáře, který si nemovitost prohlédne a pořídí dokumentaci. Na vypracování odborného vyjádření má národní památkový ústav obvykle 20 dní. Tato lhůta se ale může prodloužit ve složitějších případech nebo chybějící dokumentace.

Vypracované vyjádření zašle památkář na příslušný úřad, který vám vydá závazné stanovisko. Pokud bude vaše žádost schválena, úřad vám stanoví základní podmínky, za kterých můžete požadované práce připravovat a provést.

Přestože ve většině případů není problém klimatizaci nainstalovat prakticky kamkoli, určitě se vyplatí zajistit si potřebná povolení předem. V případě pochybností je vždy lepší se zeptat než začít s prací a potom jednotky na vlastní náklady likvidovat nebo zaplatit nepříjemně vysokou pokutu.

Instalace klimatizace bez potřebných povolení může vést k velkým nepříjemnostem. Hrozí vám nutnost odinstalování jednotek na vlastní náklady i poměrně vysoká pokuta.
Instalace klimatizace bez potřebných povolení může vést k velkým nepříjemnostem. Hrozí vám nutnost odinstalování jednotek na vlastní náklady i poměrně vysoká pokuta.

https://okolobytu.cz/clanky/vyzaduje-instalace-klimatizace-do-bytu-souhlas-sousedu-provoz-vam-muze-byt-i-zakazan/
https://www.npu.cz/cs/opravujete-pamatku/jak-postupovat/podrobny-pruvodce