Máte v práci správnou teplotu? A víte, že ji upravuje zákon?

Všichni to známe. Zatímco někomu je zima i při 25 stupních, jiný už padá horkem a na práci v takovéto teplotě nemá ani pomyšlení. Víte, že teplotu na pracovišti upravuje zákon? Patří to mezi poměrně často opomíjené povinnosti zaměstnavatele.

Víte, že správnou teplotu na pracovišti upravuje zákon. Stejně tak myslí i na pravidla při používání klimatizace. Ta by měla být správně nastavená i umístěná.

V první řadě, je potřeba vědět, že každý zaměstnavatel má povinnost vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí, vyhledávat a odstraňovat potencionální rizika, za které se považují také vysoké nebo nízké teploty na pracovišti.

Chcete svým zaměstnancům zajistit maximální pohodlí v podobě ideální teploty na pracovišti, ale nevíte jak na to? Zkuste klimatizaci, která vám vyřeší hned několik problémů. V létě chladí, v zimě topí a správně zvolená jednotka vzduch i dokonale vyčistí. Přesto byste neměli zapomínat na pravidla pro správné používání klimatizace. Jenom tak, dokážete zajistit pohodu u vás v práci. Používání klimatizace v práci rovněž upravuje nařízení vlády.

Zákon upravuje správnou teplotu v práci podle různých kategorií. Hlavním aspektem je potom náročnost a fyzická zátěž, kterou musíte na pracovišti vynaložit.
Zákon upravuje správnou teplotu v práci podle různých kategorií. Hlavním aspektem je potom náročnost a fyzická zátěž, kterou musíte na pracovišti vynaložit.

Jak klimatizaci správně nastavit?

V případě používání klimatizace je důležité, aby se dodržoval rozdíl vnějších a vnitřních klimatizovaných teplot, který by neměl překročit rozdíl 5 – 6 °C. Pokud by byl rozdíl větší, mohlo by u náchylnějších osob k nachlazení či jiným zdravotním komplikacím. Pozor byste měli dát i při umístnění jednotky, nikdy by neměla být nasměrována přímo na pracovní místo, kde zaměstnanec sedí.

Jaká je ta ideální teplota a jak ji určit?

Konkrétní podmínky pro ochranu zdraví při práci, kde se vyskytují rizikové faktory mikroklimatických podmínek, se zabývá Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Posouzení, zda je práce vykonávána v teplotním riziku, nebo ne, se provádí měřením teploty na pracovišti za pomoci teploměru.

Zaměstnanci jsou pak na základě tohoto nařízení zařazeni do jedné z osmi kategorií podle druhu vykonávané práce a podle jejich fyzické zátěže. Rozřazení je pouze orientační, proto musí zaměstnavatel sám posoudit, do jaké reálné kategorie jednotlivý zaměstnanec spadá. Podle těchto tříd se pak určuje maximální i minimální teplota, pitný režim, střídání práce, přestávky nebo i zkrácení pracovní doby.

Níže Vám přiblížíme orientační tabulku rozdělení profesí na nevenkovním pracovišti a jejich maximální i minimální povolené teploty. Kompletní přehled a veškeré povinnosti naleznete v nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Třída práceDruh práceMin. teplotaMax. teplota
IVsedě s minimální aktivitou – kancelářské a administrativní práce apod.20°C27°C
IIaPřevážně v sedě s lehkou manuální prací rukou – řízení osobního vozidla, přesun lehkých břemen apod.18°C26°C
IIbŘízení nákladního vozidla, traktoru, autobusu apod.14°C32°C
IIIaVstoje s trvalým zapojením obou horních končetin – údržba strojů, mechanici, práce ve stavebnictví apod.10°C30°C
IIIbVstoje s trvalým zapojením obou horních končetin, trupu, chůze – práce na stavbě, broušení apod.10°C26°C
IVaPráce s rozsáhlou činností svalstva trupu, horních i dolních končetin – práce s lopatou, ve stavebnictví apod.10°C24°C
IVbPráce s rozsáhlou činností svalstva trupu, horních i dolních končetin – práce v hlubinných dolech, lomech, těžba apod.10°C20°C
VPráce s rozsáhlou a velmi intenzivní činností svalstva trupu, horních i dolních končetin – transport těžkých břemen, výkopové práce, těžba dřeva apod.10°C20°C

Posouzení jednotlivých tříd je vždy velice individuální a je zde také plno výjimek. Například u tříd I a IIa nedochází při překročení teplot k tak vysokému zatížení organismu, aby byl vyžadován zvláštní režim.

Přesto, že má zaměstnavatel povinnost zajistit příznivé a kvalitní podmínky, v žádném zákoně už není stanoveno, jak konkrétně to má udělat. Je to tedy pouze na jeho uvážení a možnostech.

Co dělat při nedodržení podmínek?

Pokud si myslíte, že váš zaměstnavatel porušuje přepisy ohledně teploty na pracovišti, a ten to s vámi odmítá řešit, můžete se bránit a podat stížnost. Můžete se obrátit na bezpečnostního technika firmy, odbory, případně na krajskou hygienickou stanici. Zaměstnavateli pak při nedodržování vládního nařízení hrozí i pokuta v řádech milionů korun.

Vnímání teploty je velmi individuální, a proto bývá ve větším kolektivu často složité najít kompromis. Vždy ale platí, že jako zaměstnavatel byste měl myslet na nastavení ideálních podmínek pro práci. Jako zaměstnanec zase projevit určitou míru pochopení a tolerance pro potřeby ostatních. Pokud ale dochází k ohrožení vašeho zdraví, určitě se nebojte ozvat.

Pokud váš zaměstnavatel pravidla pro regulaci teploty nedodržuje, nebojte se bránit. Soud mu může udělit pokutu v řádu několika milionů korun.

https://www.bezpecnostprace.info/