Nejběžnější typy klimatizací u nás a jejich montáž

Zvažujete zakoupení klimatizace, ale zajímá vás, jak bude probíhat samotná montáž a jak velký zásah bude znamenat její umístění do vašich prostor?

Instalace klimatizace se liší podle typu klimatizačního zařízení – některé varianty jednotek nepotřebují prakticky žádný stavební zásah, ale u jiných se může jednat o montáž, která významně zasahuje do interiéru a v některých případech může docházet až ke stavebním úpravám. Jak již bylo řečeno, jednotlivé typy klimatizací s sebou přináší i odlišné náklady na čas a náročnost montáže, každý typ má své přednosti a zápory. Vhodnost konkrétního typu do interiéru je nutno posuzovat individuálně. Nejčastěji se umisťují do domácností mobilní, nástěnné, kazetové a parapetní klimatizační jednotky. O jejich instalaci vám v tomto článku sdělíme více informací.

Mobilní klimatizace

Tato varianta je pro svou snadnou instalaci velmi populární. Jediné, co je třeba zajistit, je stabilní místo na podlaze, které zároveň umožňuje odvod horkého vzduchu ven z klimatizované místnosti. Pro odvedení vzduchu je možné zvolit několik možností: okenní lišta, okenní těsnění, otvor vyřezaný v okně a ventilační otvor ve zdi. Podrobné informace o přesném provedení instalace můžete naleznout v našem dalším článku Mobilní klimatizace versus nástěnná. Při výběru tohoto typu klimatizace doporučujeme pečlivě zvážit její nevýhody, které jsou pro mnoho uživatelů zásadní. Nevýhodou je velká spotřeba, která je oproti pevně zabudované klimatizaci zhruba třikrát vyšší a kvůli které se její provoz opravdu prodraží. Neblahý vliv na její používání má také vysoká hlučnost, která se pohybuje okolo 50-55dBa.

Mobilní klimatizace mají snadnou montáž, ale jejich spotřeba je vysoká.
Mobilní klimatizace mají snadnou montáž, ale jejich spotřeba je vysoká.

Nástěnná klimatizace

I když je pořizovací cena nástěnné klimatizace vyšší a má složitější instalaci oproti mobilní klimatizaci, tak má tato možnost řadu výhod, které při jejím výběru hrají do karet.
Nesporným benefitem je velmi nízká spotřeba i hlučnost. V porovnání s jinými napevno instalovanými typy klimatizací je předností také příznivá pořizovací cena. Nástěnné jednotky jsou jedním z nejčastěji volených způsobů klimatizování domácnosti. Nástěnná klimatizace může být instalovaná jako singl-splitová (jedna vnitřní a jedna vnější jednotka, ale také v multi-splitová, více vnitřních jednotek a pouze jedna vnější).

Největším zásahem je zajištění průrazů do zdiva, kterými se protáhne potrubí, které spojuje vnitřní a venkovní jednotku. Pro umístění vnitřní jednotky je ideální prostor v horní části místnosti, ideálně 10-15 centimetrů pod stropem, díky tomu je zajištěna lepší cirkulace vzduchu, která zaručuje efektivní ochlazování nebo vytápění daného prostoru.

Nástěnné klimatizace mají nízkou spotřebu a pro její montáž nejsou zapotřebí žádné složité stavební úpravy.
Nástěnné klimatizace mají nízkou spotřebu a pro její montáž nejsou zapotřebí žádné složité stavební úpravy.

Kazetová klimatizace

Pro svůj elegantní a diskrétní vzhled se jedná o velmi příjemný způsob, jak prostory tepelně regulovat. Častým důvodem pro volbu tohoto řešení je nemožnost zabudování vnitřní jednotky na stěnu. Kazetová klimatizace se nejčastěji umisťuje do komerčních prostor a rodinných domů. Bohužel i toto řešení v sobě skrývá několik úskalí, a proto od něj lidé nakonec upouští a volí jiný způsob. Hlavním důvodem je poměrně složitá montáž, klimatizace se umisťuje do stropu, a proto je dobré na její instalaci myslet již při samotném stavění domu nebo bytu. V případě, že se klimatizace instaluje do již postavené budovy bez přípravy na montáž, musí se vyřezat díra do stropu nebo vybudovat podhled. Díky této skutečnosti se cena za montáž několikanásobně zvýší. Je také dobré si uvědomit, že zabudováním podhledu si zmenšíte prostory v celé místnosti, a ne jenom na místě, kde je vnitřní jednotka. Pokud tedy o zakoupení kazetové jednotky vážně uvažujete, je dobré s touto informací kalkulovat od samého počátku při stavění a zajistit odbornou přípravu, která usnadní následnou instalaci a zabrání zbytečným stavebním úpravám. Počítejte také s tím, že je cena kazetové klimatizace poměrně vysoká.

Kazetové klimatizace jsou nejčastěji instalovány do prostor, které nemají možnost umístění na stěnu.
Kazetové klimatizace jsou nejčastěji instalovány do prostor, které nemají možnost umístění na stěnu.

Parapetní klimatizace

Parapetní klimatizace je ideálním řešením pro malé a středně velké prostory. Jak už samotný název napovídá, je většinou instalována pod okenní parapet, kde se umisťuje ústřední topení. Může být instalována na zeď, ale taky je možné ji nainstalovat přímo do zdi, takže nijak neubírá prostor v interiéru. Instalace je možná i na předem vytvořený podstavec.

Parapetní klimatizace stejně jako nástěnné jednotky disponují funkcí chlazení i topení. U topení je velkou výhodou možnost nastavení směru teplého vzduchu na podlahu, čímž je zajištěn tepelný komfort podobně jako u podlahového topení. Parapetní klimatizace bývají často využívány tam, kde nemůže být instalována nástěnná klimatizace. Vyskytují se v singl-splitové (jedna vnitřní a jedna vnější jednotka, ale také v multi-splitové variantě, a to jako více vnitřních jednotek a pouze jedna vnější). Nevýhodu ale může představovat vyšší pořizovací cena a v případě, že se klimatizace nenainstaluje přímo do zdi, ubírá plochu pokoje.

Nyní máte všechny potřebné informace, abyste dokázali zvážit všechna pro a proti, která s sebou konkrétní instalace jednotlivých typů klimatizace nesou. Důležitým parametrem pro správné rozhodnutí je vzít v úvahu individuální možnosti vašeho prostoru. Co pro jeden prostor může být ideálním řešením je pro jiný naopak neefektivní. Doporučujeme svěřit se do rukou profesionálům, kteří prostor prohlédnou, zaměří a doporučí vhodný typ klimatizační jednotky přímo vám na míru.