Nejčastější problémy s klimatizací

Teče vám klimatizace uvnitř pokoje? Sama se vypíná? Nefunguje displej na vnitřní jednotce? Nechladí ani netopí na požadovanou teplotu? Takové situace mohou při každodenním používání klimatizace v domácnosti nastat, a nejen tyto.

Jsou to nepříjemné okamžiky, kdy budete mít dojem, že potřebujete odborný zásah technika, ale díky těmto radám a tipům si vystačíte sami i bez šikovných rukou odborníka. Při používání mohou nastat problémy, se kterými vám v tomto článku velmi rádi poradíme a věříme, že díky nim pro vás bude obsluha vašeho zařízení daleko snadnější.

Restart jednotky / ovladače

Jako první věc, kterou je potřeba udělat, když se klimatizace chová neobvykle, je restart klimatizace a dálkového ovládání. Ten se dělá tak, že zařízení vypojíme na 1 hodinu ze zdroje elektrické energie a znovu opět zapojíme. Při restartu ovladače je potřeba vyjmout baterie minimálně na 10 minut a opět je vrátit. Tento úkon může odstranit řadu problémů, proto ho doporučujeme jako první krok v pořadí při jakémkoliv problému, než budete přistupovat k dalším bodům.

Z vnitřní jednotky vytéká voda

Častým důvodem tohoto problému bývá ucpaný nebo porušený odvod kondenzátu. Vždy je nutné nejprve zkontrolovat, jestli je odvod v pořádku a zda něco v hadičce nebrání k bezproblémovému odtékání kondenzátu ven. Mohou to být například nečistoty nebo skřípnutá hadička.

Další důvodem může být špatné zajištění odvodu kondenzátu do nádoby. Pokud je totiž nádoba, která zachycuje kondenzát plná vody, vytváří tlak, který funguje jako špunt a způsobuje, že se voda vrací zpět do vnitřní jednotky. Tento tak nedovolí kondenzátu odtéct pryč z vnitřní jednotky a ten se hromadí a začne vytékat druhou stranou ven z vnitřní jednotky. Tento problém může také nastat, pokud je kondenzát sveden do okapu. Vždy je zapotřebí zkontrolovat průchodnost okapu, zda není ucpaný listím nebo jinými nečistotami. Stejná kontrola je potřeba i při odvodu kondenzátu do sifonu nebo odpadu.

Špatně nastavená teplota může zapříčinit také vytékání vody,pokud je teplota na klimatizaci nastavena s větším teplotním rozdílem oproti venkovní teplotě (např. 10 stupňů a více). Výměník začne zamrzat a vzniklé krystalky ledu budou padat do ventilátoru vnitřní jednotky a odtud dostávat ven z vnitřní jednotky.

Někdy jde tento problém rozpoznat podle toho, že oproti ucpanému odvodu kondenzátu nebo pokaženému čerpadlu nejde o malý proud vody, ale spíše je klimatizace poseta velkým množstvím kapek, které se slučují a stékají z vnitřní jednotky. Proto nedoporučujeme ve velkých vedrech nastavení klimatizace pod 22 stupňů. Ideální je mít navolenou teplotu na hodnotu okolo 24-25 stupňů, pokud je venku 30 a více stupňů.

Z venkovní jednotky vytéká voda z jiného místa než při chlazení

Pokud je klimatizace zapnuta v režimu topení, tak se liší místo odkud odchází voda z klimatizace. Při chlazení je kondenzát odváděn z vnitřní jednotky speciální hadičkou, která je určena na odvod kondenzátu a je také nazývaná „husím krkem“, zatímco při topení je kondenzát odváděn přímo do venkovní jednotky.

Pokud by byl na odvod napojen husí krk, tak by při nižší teplotě, kdy je venku pod nulou, začala voda v hadičce zamrzat a hromadit se, poté by mohlo dojít k vytékání kondenzátu místy, které nejsou žádoucí, a nebo by jednotka snížila svoji účinnost.

Hlučná jednotka

Častým problémem je také jev, který je spojován s hlučností venkovní jednotky a nastává především v režimu topení. Není se ale čeho bát, protože je klimatizace v tomto režimu hlučnější, než při chlazení, a jedná se o zcela normální jev. Proto je potřeba počítat s tím, že se klimatizace v tomto režimu chovají hlučněji.

V režimu topení může být klimatizace hlučnější.

Nesvítí displej na vnitřní jednotce a ani nesvítí dioda

Pokud na vnitřní jednotce nesvítí ani displej, ani dioda, která by značila vypnutou nebo zapnutou jednotku, ale klimatizace reaguje na zapnutí/vypnutí), není nastaveno osvětlení displeje. Provede se tak, že namíříme ovladač na vnitřní jednotku
(klimatizaci) a zmáčkneme tlačítko LIGHT. Poté by se měl displej na jednotce rozsvítit a ukazovat nastavenou teplotu. I na displeji ovladače (ve spodní části) musí býtsymbol žárovky.

Ovladač nereaguje na stisk tlačítek, ale displej ovladače funguje

Máte nastaven zámek ovladače – na displeji je symbol zámku. Odblokování tlačítek ovladače – namiřte ovladač na jednotku a současně zmáčkněte tlačítka + a –, symbol zámku z displeje ovladače by měl zmizet.

Klimatizace se zapíná/vypíná

Máte nastavený časovač . Ten lze deaktivovat (zrušit) tak, že namíříte ovladač na jednotku a podržíte na 4-5 sekund současně tlačítka TIMER ON a TIMER OFF.

Pokud se klimatizace sama aktivuje a začne sama od sebe fungovat v jakémkoliv režimu, je potřeba zkontrolovat nastavení časovače (timer on a timer off). Tato funkce umí zapnout jednotku na libovolný čas, který si na ovladači sami zvolíte, a také umí dát klimatizaci povel k jejímu vypnutí.

Klimatizace se vypíná

Důvodem může být napojení klimatizace do zásuvky, která nemá dostatečných 230 V. Zařízení bude nutné zapojit do zásuvky s odpovídajícím napětím.

Jednotka netopí vůbec

Zapnuli jste klimatizaci z modu chlazení na topení, ale ona nefouká teplý vzduch? Nemějte obavy. Pokud klimatizaci po letních měsících přepnete z režimu chlazení na topení, tak se většinou nestane, že by z jednotky začal okamžitě foukat teplý vzduch. Při prvním topení to chce prostě jen trpělivost a vyčkat cca 10-15 minut. Tato situace typicky nastává v případě, že je jednotka do režimu topení uvedena po delší době.

Pokud se vám stane, že klimatizace po nějaké době přestane topit, tak je velmi pravděpodobné, že se automaticky přepnula do režimu odmrazování, aby se stabilizovala teplota venkovní jednotky do požadované teploty, kdy je schopná zase opět topit. Čím nižší venkovní teplota je tím častější je tento jev.

Venkovní teplota ovlivňuje funkčnost celé klimatizační sestavy.

Odmrazování je také možné aktivovat speciálním tlačítkem na ovladači, pokud je její součást, a nebo jej vyvolat rychlým a opakovaným přepínáním teploty z 16 stupňů na 17 (teplotu mezi sebou přepněte v režimu topení minimálně 6krát). Tento režim je samozřejmě možný v případě, že má klimatizaci tuto funkci.

Při výběru klimatizace je dobré brát v úvahu, do jaké venkovní teploty je jednotka schopná topit. Pokud to zvládá i při nižších venkovních teplotách, například -15 a -20 stupních, tak je větší záruka toho, že se klimatizace do režimu odmrazování nebude přepínat v častých intervalech a bude plynule topit. Je také důležité podotknout, že klimatizace, které jsou na trhu, již umí plně nahradit funkci topení a patří mezi nejúspornější metody, jak vytápět vaše prostory .

Nereaguje ovládání

Je potřeba provést kontrolu, jestli není ovladač uzamčený. Pro odblokování zmáčkněte zároveň šipku nahoru a dolů, kterou se zvyšuje nebo snižuje teplota. Pokud je ovládání uzamčeno, tak na některých typech ovladače můžeme vidět aktivní symbol zámku.

Zápach z vnitřní jednotky

Pokud se objeví zápach, který vychází z vnitřní jednotky, tak jsou nejčastější dvě příčiny. Ta nejpravděpodobnější je, že klimatizace nebyla dlouho odborně vyčištěna, anebo se v krátké době přemnožilo ve vnitřní jednotce větší množství bakterií a je potřeba provést v co nejkratším intervalu servisní kontrolu.

Přemnožení mikrorganismů a plíseň je zaručeným zdrojem nepříjemného zápachu každé klimatizace.

Viníkem může být také znečištěný odvod kondenzátu, který je potřeba zkontrolovat, a to především jeho umístění, protože pokud je nádoba, do které je husí krk sveden, znečištěna a udržuje zápach, tak jde tento zápach do vnitřní jednotky a následně se dostává do místnosti. Tento problém se také může projevit při odvodu kondenzátu do sifonu, odpadu nebo dalšího místa, odkud by se zápach mohl šířit dál do prostoru. I zápachu, který je zapříčiněn znečištěných odvodem kondenzátu, jde předejít pravidelným servisem a čištěním jednotky, kdy se zabrání tvorbě a šíření bakterií v klimatizaci.

Závěrem

Pokud vám žádná z našich rad nepomohla a problémy nadále přetrvávají, je dobré se obrátit na firmu, která Vám klimatizaci instalovala. S řešením jakéhokoliv problému by vám vždy měli poradit a dle potřeby k vám poslat servisního technika pro diagnostiku problému na vaší jednotce.