Odvod kondenzátu

Při provozu z klimatizace odchází kondenzát, který je třeba odvést pryč. Jak bude kondenzát odváděn je třeba vyřešit hned na začátku plánování realizace celé instalace, aby tato otázka byla vyřešena ještě před samotnou instalací, jedná se o jednu ze stěžejních otázek. V případě, že se klimatizace zabudovává do prostor, kde se s instalací dopředu nepočítalo, tak je vyřešení odvodu vody o to náročnější. Samotný kondenzát odchází z vnitřní jednotky, kde se nachází vanička na její odvod, která ji shromažďuje a husím krkem odvádí pryč z vnitřní jednotky. Jak bude kondenzát odváděn by vám měla vždy poradit odborná firma.

Kondenzat

Možnosti odvodu a jejich rizika

Je dobré vzít v úvahu, jestli je blízko vnitřní jednotky sifon, odpad, okap na dešťovou vodu nebo jiné místo kam by bylo vhodné kapalinu odvést a bylo co nejblíže vnitřní jednotce. Pokud jedno z těchto míst zvolíme je třeba si dát pozor, abychom si z těchto soustav nenatahovali hadičkou neboli husím krkem nepříjemný zápach do interiéru přes vnitřní jednotku. Upozorňujeme na to právě proto, protože se v těchto místech tyto nepříjemné pachy často objevují a mohou vám velmi znepříjemnit používání klimatizace. Pokud, ale vyřešení odvodu kondenzátu, tak jako celou instalaci necháte na odborné firmě, tak se nemusíte tohoto problému obávat.

Klimatizace
Odvodu kondenzátu může občas pomáhat i čerpadlo. A to v případě, když z vnitřní jednotky neodchází samospádem.

Kdy je třeba použít k odvodu i čerpadlo na odčerpávání kondenzátu

Jak bude vedený odvod kondenzát záleží na tom, jestli je možné jej odvádět ve spádu anebo naopak odchází směrem na horu nebo v rovině V případě, že je kondenzát odváděn ve spádu, tak není zapotřebí žádné čerpadlo, které by čerpalo kondenzát směrem na horu. Řešení právě bez tohoto prvku je mnohem snažší, jelikož odpadá riziko porouchání samotného čerpadla, které se může časem zanést nebo jinak poškodit. V případě, že čerpadlo přestane kondenzát odvádět, tak hrozí vytečení vody a poškození vaší domácnosti. Pokud je tedy možná technická varianta bez nutnosti použití čerpadla odvodu kondenzátu, tak je určitě dobré jej zvolit.

Air Conditioner
Hadička pro odvod kondenzátu se může i ucpat. To může mít za následek zápach, tekoucí vodu po stěnách a poškození jednotky.

Problémy spojené s odvodem kondenzátu

Při plánování montáže je ideální najít nejbližší možné místo, kde bude husí krk vyveden, čím kratší trasa vedení je, tím větší máme jistotu, že při jejím odvádění nenastanou komplikace (vzduchová bublina, prach anebo jiné nečistoty). V případě, že se Vám stane, že se voda začne hrnout přes vnitřní jednotku po stěně do pokoje je třeba prvně zkontrolovat, jestli právě odvodu kondenzátu něco nebrání. Pokud totiž překážku objevíte, tak ve většině případů tento problém vyřešíte i bez odborné pomoci.

Příčin může být několik, rádi vám uvedeme několik případů:

Zaplněná nádoba, kde je svedena hadička na odvod kondenzátu.

Zanešený okap listím nebo jinými nečistotami, kde je kondenzát sveden.

Skřípnutá hadička zahraním nábytkem, nebo jiným předmětem, který brání odvodu kondenzátu.

Znečištěný odpad nebo sifon, který nedovoluje odvádět kapalinu.

V případě instalace na střechu může dojít ke skřípnutí husího krku střešní taškou.

Klimatizace
Při pravidelném servisu by se rozhodně nemělo zapomínat právě na odtok kondenzátu.

Jak již zaznělo několikrát, tak je správné technické řešení pro odvádění kondenzátu důležité, a proto je dobré jej nepodceňovat. V případě, že dáte na naše rady a vyberete odbornou firmu, která má dostatek zkušeností, tak budete mít jistotu, že vám i s touto problematikou velmi ráda a dobře poradí. I když se jedná o tak malý prvek v celém systému klimatizace, tak i přesto je jeho správné technické řešení velmi stěžejní pro bezproblémové fungování.