Stavební úpravy

Dle typu zvolené klimatizace se liší její náročnost zabudování do prostorů, kam chcete zařízení umístit. Jsou klimatizace, které stačí pouze zapojit do elektřiny, ale jsou také typy, které vyžadují větší stavební zásah. V tomto článku, bychom Vám rádi poradily, jaký typ klimatizace zvolit, aby pro Vás její pořízení a následná instalace znamenala co nejmenší zásah. Je také známo, tak čím větší je zásah tím vyšší jsou náklady na samotnou instalaci a pořízení

upravy main

Mobilní klimatizace

Snad nejmenší zásah si zajistíte pořízením mobilní klimatizace, která má instalaci velmi snadnou. Je potřeba udělat pouze otvor na prostrčení tlusté hadice, která odvádí horký vzduch v místnosti a zajistit přívod elektřiny. Je několik možností, jak odvádět horký vzduch: okenní lišta, okenní těsnění, otvor vyřezaný v okně a ventilační otvor ve zdi. Toto řešení je poměrně snadné, ale má i své nevýhody jako je třeba mnohonásobně vyšší spotřeba a hlučnost.

Opravář klimatizace
Při pořízení mobilní klimatizace žádné stavební zásahy dělat nemusíte. Jednotky jsou ale mnohem hlučnější, mají vyšší spotřebu a nižší výkon.

Nástěnná klimatizace

Další poměrně jednoduchou instalaci klimatizace si zajistíte v případě, že zvolíte typ klimatizace nástěnné, kdy se také nejedná o náročný zásah do vašich prostor. Toto řešení je velmi energeticky úsporné a díky instalaci venkovní jednotky do venkovních prostor máte jistotu, že její provoz bude velmi tichý. Pokud tedy chcete zvolit zlatou střední cestu, tak vám rádi doporučíme tento typ řešení. K její instalaci budete sice muset využít odbornou firmu, ale není natolik náročná, abyste kvůli ní museli zásadně zasáhnout do zdí a interiéru.

Při instalaci se řeší umístění konzole pro zavěšení vnitřní a venkovní jednotky, provrtání zdi, jelikož je zapotřebí vést od vnitřní jednotky k venkovní svazek potrubí ve kterém je obsaženo chladivo, které zajišťuje chod klimatizace. Další z věcí, které je potřeba vyřešit je odvod kondenzátu, který je sveden do husího krku a odchází v místě, kde je umístěna venkovní jednotka nebo také může být sveden do odpadu nebo sifonu. Správně vyřešený odvod kondenzátu by měl zajistit technik z odborné firmy. Ohledně instalace se také jedná o jednu z levnějších variant typů klimatizace.

Nástěnnou klimatizaci musíte propojit s venkovní jednotkou. Většinou k tomu stačí jeden průraz do zdi.

Okenní klimatizace

Pořízením okenní klimatizace máte také jistotu, že se nejedná o velký stavební zásah, ale je zapotřebí počítat s umístění přímo do okna, v některých případech je možné ji zasadit i do předem připravené díry ve stěně. Pokud bude instalace provedena do okenního rámu je třeba počítat, že se v místnosti zhorší světelné podmínky. Svou vizáží bohužel nijak nevyniká a díky tomu, že je umístěna na velmi viditelném místě v úrovni očí je třeba si uvědomit, že ve vašem interiéru nebude žádnou pastvou pro oči.

Pro montáž tohoto typu klimatizace je třeba zajistit úpravu okna do kterého se bude zařízení instalovat. Jedna z tabulí skla musí být vyměněna za pevnou desku, která zajistí stabilní ukotvení celého zařízení, není možno zanechat skleněné tabule v místě, kde bude usazena. Pořizovací cena u okenních klimatizací je na rozdíl od nástěnných a mobilních klimatizacích vyšší. Oproti ostatním, ale nemá žádné potrubí, které by klimatizace spojovalo a jedná se pouze o osazení zařízení, které je usazena uvnitř a druhá část vyčnívá ven.

Kazetová klimatizace

Tento typ klimatizace je pro instalaci nejvíce náročný, a to z toho důvodu, že se jedná o instalaci zařízení, které je umístěno do stropní části místnosti. Pro její instalaci je třeba zajistit prostor, kde bude bezpečně usazena ve stropě. Tento typ instalace by měla být také vždy prováděn odbornou firmou. Umístění tohoto typu je přímo pod strop a jsou proto ideálním řešením do místnosti, kde jsou řešeny podhledy. Častěji bývají využívány v komerčních prostorech, ale bývají součástí i některých domácností. Na venkovní jednotku je možné napojit více pokojů a je vhodná pro instalaci do místností, které mají vyšší stropy. Pořizovací cena těchto zařízení je mnohem nákladnější a její instalace je technicky náročná. V případě, že se jedná o zabudování do prostor, kde již podhledy jsou, je zapotřebí do nich vyřezat otvory a v případě, že se jedná o místnosti bez nich, tak je potřeba podhledy zabudovat. Počítejte tedy s tím, že vám toto řešení ubere výšku stropu a prostor opticky zmenší.

Teď už záleží jen na vás, jaké řešení zvolíte. Je třeba počítat s tím, že každý typ klimatizace má svoje pro a proti a je velmi důležité při koupi uvážit do jakých prostorů je daný typ nejvhodnější. S tímto výběrem by vám však měla především pomoci odborná firma, kterou si na koupi a zabudování klimatizace vyberete.

Kazetová klimatizace
Kazetová klimatizace potřebuje u stropu poměrně dost místa a poměrně problematická může být i samotná instalace.