Tepelné čerpadlo voda – voda. Proč se s tímto řešením potkáte málokdy?

Jak jsme vám již říkali, jedním z druhů tepelných čerpadel, je to pracující na principu voda – voda. Jedná se o nejefektnější typ tepelného čerpadla, ale v České republice ho téměř nikdo nevyužívá. Proč? To vám prozradíme níže.

Diagram tepelného čerpadla voda - voda

Pro systém tepelného čerpadla voda – voda je přírodním zdrojem voda. Nejlépe ta podzemní, ve výjimečných případech povrchová. Ze zdroje se odebírá voda, projde výměníkem tepelného čerpadla, který z ní odebere část tepla a vypouští se do vsakovacího objektu.

Ve většině případů jsou k tomuto typu čerpadla zapotřebí dvě studny – jedna zdrojová a druhá vsakovací. Ty by od sebe měly být vzdáleny minimálně patnáct metrů. Pro běžný rodinný dům je potřeba vydatnost pramene alespoň 0,5 l/s (40 000 litrů za den). Ověření vydatnosti čerpacími zkouškami byste neměli podceňovat. Pořizovací cena této studie bývá nižší než u geotermálních vrtů, ale provozní náklady mohou být díky spotřebě elektřiny pro pohon ponorného čerpadla vyšší.

Nejúčinnější tepelné čerpadlo, ale nejméně využívané. Proč?

Tepelné čerpadlo voda – voda je to nejúčinnější. Podzemní voda má totiž stálou průměrnou teplotu kolem 10 °C, která se nemění s teplotními změnami na povrchu. Jde tedy o nejteplejší zdroj přírodní energie v době její největší spotřeby.

Zdrojem energie u těchto čerpadel je povrchová, podzemní nebo spodní voda. Jen málokdy je možné se setkat s instalací plošného kolektoru u vodních ploch (rybník, řeka atd.). Použití u rodinných domů je spíše výjimečné, neboť není vždy možné zaručit, aby nedošlo k vyčerpání studny. Tento typ čerpadel najde využití především u větších komerčních objektů v lokalitách s velkým množstvím vody.

Počet studen s dostatečnou vydatností pramene je v České republice minimum. Proto je také téměř nemožné instalovat tepelné čerpadlo na principu voda – voda.
Počet studen s dostatečnou vydatností pramene je v České republice minimum. Proto je také téměř nemožné instalovat tepelné čerpadlo na principu voda – voda.

Omezením pro instalaci je skutečnost, že tento typ tepelných čerpadel lze využít pouze v lokalitách s dostatkem spodní vody, případně s přístupem ke geotermální vodě. V České republice je studní s takovou vydatností jen nepatrné množství, a proto je tento systém velmi vzácný.

Nesmíte zapomínat ani na tzv. vodní zákon (konkrétně Zákon č. 254/2001 Sb.). Studniční vodu musí spotřebitel vracet do země, a to do stejné zvodně (vodonosné vrstvy), ze které ji odebral.

Úplně jiná situace nastává, když máte k dispozici chladící vodu z nějakého průmyslového procesu. Pak lze využívat odpadní teplo, a to je vždycky velmi výhodné. Tepelná čerpadla voda – voda lze například využívat z chladící technologické vody z chlazení hydrauliky z procesů při výrobě piva a vína, z chlazení serverů atd.

https://www.eon.cz/radce/vytapeni-a-vetrani/tepelna-cerpadla/tepelne-cerpadlo-voda-voda-jaka-byva-jeho-cena/
https://www.stiebel-eltron.cz/cs/sluzby/slovnik/tepelne-cerpadlo-voda-voda.html https://www.abeceda-cerpadel.cz/cz/tepelne-cerpadlo-voda-voda
https://www.ceskestavby.cz/clanky/tepelne-cerpadlo-voda-voda-neni-problem-24915.html