Význam chlazení při pandemii Covid-19

Celý svět v současné době bojuje s pandemií Covidu-19. V této bitvě se ukazuje nezastupitelný význam chlazení, a to nejen ve zdravotnictví a distribuci vakcín.

vaccine

Zvyšuje se počet lidí, kteří jsou nuceni kvůli Covidu vykonávat práci z domu. Konference, porady, schůzky, ale i výběrová řízení nových zaměstnanců se nyní uskutečňují online. Úměrně této skutečnosti roste i vytíženost internetové sítě a data center. Serverovny by nemohly bez účinného chlazení dlouhodobě fungovat. Kvůli uzavřeným restauracím a stravovacím zařízením stoupá také poptávka po hotových chlazených jídlech.

Chlazení hraje klíčovou úlohu při výrobě a distribuci kyslíku ve vytížených nemocnicích, distribuci léků i vakcín. Většina léčiv a vakcín obecně je citlivých na teplo a vyžaduje obvykle skladování při teplotě mezi +2 až +8 stupni Celsia. Výkyvy teplot způsobují nevratné změny v účinnosti vakcín.

vakcína
Aby vakcína měla správný účinek, musí být skladovaná při správně teplotě. Dávat pozor se musí také při převozu látky.

Jaká je situace při skladování vakcín proti Covidu-19?

V tzv. chladničkové teplotě lze skladovat vakcínu od společnosti AstraZeneca, aniž by došlo ke snížení její účinnosti. Jakmile se lahvička s vakcínou načne, je možné ji skladovat ještě 2 dny při teplotě mezi 2–8 stupni Celsia. Při pokojové teplotě může být skladována až 6 hodin od otevření.

Naproti tomu vakcína od společností Pfizer/BioNTech má poměrně náročné požadavky na skladování. Uchovávat by se měla po dobu ne delší než 6 měsíců pří teplotách – 90 až – 60 stupňů Celsia. Klade si tedy velké nároky nejen na samotné uskladnění vakcíny, ale především pro její transport, kde lze použít upravené dusíkové kryogenní transportní jednotky používané pro teploty – 20 stupňů s tím, že se zesílí izolační boxy. Zásadní roli při letecké i pozemní přepravě samozřejmě sehrává suchý led v kombinaci s chlazenými kamiony.

Některé nemocnice a laboratoře disponují speciálními boxy pro skladování při teplotě až – 80 stupňů Celsia. Rozhodně se však nejedná o masovou záležitost. Před použitím lze vakcínu krátkodobě (max. po dobu 5 dnů) uchovávat v rozmezí 2 až 8 stupňů Celsia a až 2 hodiny do teploty 30 stupňů Celsia. Jednou rozmrazená očkovací látka se již nesmí znovu zmrazit.

vakcína 2
Vakcíny od různých výrobců mají různé požadavky na teplotu, ve které se skladují. Přísná pravidla vedou k maximální účinnosti látky.

Nejnovější analýzy společností Pfizer a BioNTech ukázaly, že RNA vakcínu proti koronaviru je možné skladovat po dobu dvou týdnů při teplotách -15 až -25 stupňů, aniž by byla dotčena její účinnost. Nároky na skladování se tedy razantně zlepšily. Tato informace je klíčová pro zpřístupnění vakcíny do ordinací praktických lékařů.

Obdobné nároky na skladování vakcíny udává i společnost Moderna. V případě Moderny je logistika méně náročná – látka po vyndání z mrazáku vydrží v ledničkové teplotě (tj. +2–8 stupňů Celsia) i 30 dní, při pokojové teplotě potom až 12 hodin.

Na příkladech distribuce vakcín, a nejen na nich, vidíme důležitost celého chladicího řetězce, bez něhož by skladování a přeprava do nemocnic a ordinací lékařů nebyla možná. Požadavky na skladování některých typů vakcín a technické vybavení nemocnic jsou velice náročné. Jde o skutečnou celosvětovou výzvu. V těchto otázkách se angažuje i Mezinárodní institut pro chlazení, jež jako nezávislá organizace podporuje znalosti v oblasti chlazení a souvisejících technologií.

https://koronavirus.mzcr.cz/vsechny-registrovane-vakciny-proti-covid-19-jsou-ucinne-a-bezpecne-stejne-tak-vakcina-od-spolecnosti-astrazeneca/
https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/zdravi/ockovani-proti-koronaviru-vakcina-pfizer-biontech-prakticni-lekari_2103031210_zuj
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/01/P%C5%99%C3%ADloha-1-Dodatek-4-P%C5%99%C3%ADloha-6-Skladov%C3%A1n%C3%AD-a-%C5%99ed%C4%9Bn%C3%AD-vakc%C3%ADny-Comirnaty.pdf
https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/zdravi/ockovani-vakcina-moderna-bezpecnost-skladovani-libor-grubhoffer_2101050907_tzr