Zájem o tepelná čerpadla je stále větší

V České republice, ale i v Evropě můžeme zaznamenat stále se navyšující trend – růst zájmu o tepelná čerpadla. Zvýšení zájmu můžeme zaznamenat až o desítky procent, nejvyšší nárůst je patrný v systémech voda/vzduch.

Tepelné čerpadlo

Čím je způsoben tento enormní zájem?

Jestliže je samotné tepelné čerpadlo nákladné na pořízení, jeho provoz je ve srovnání s jinými druhy vytápění opravdu úsporný. Při vytápění elektřinou se bavíme o úspoře až 2/3 z celkových ročních nákladů, při přechodu z vytápění plynem na tepelné čerpadlo můžeme ušetřit až ½ ročních nákladů.

Náklady na pořízení tepelného čerpadla jdou podstatně snížit, a to využitím tzv. Kotlíkové dotace, která je primárně určená pro nízkopříjmové domácnosti nebo čerpáním fondu Nová zelená úsporám, kde lze v roce 2022 na výměnu neekologického zdroje vytápění získat až 100 tisíc Kč.

Firmy, které se zabývají montáží tepelných čerpadel a které se nám povedlo oslovit se shodují na tom, že zájem je enormní a je čím dál těžší získat od dodavatelů potřebné množství tepelných čerpadel. S tím, jak se blíží termín zákazu používání kotlů 1. a 2. emisní třídy, který je stanoven na 1. září 2022, je nejvyšší čas, pokud se Vás zákaz dotkne, uvažovat o náhradním systému vytápění.

Tento fakt podporuje i silný ekologický trend, který tepelné čerpadlo dokonale splňuje. Tyto tendence jsou patrné i u našich německých sousedů, kteří také potvrzují nárůst poptávky po TČ pro vytápění rodinných domů. Oproti minulému roku je nárůst 28 %, pokud jde o systémy vzduch/voda, jedná se dokonce o 33% nárůst oproti minulému roku. Čerpadla pro ohřev teplé a užitkové vody posílila o 15 %.

Celkově prodeje za rok 2021 dalece předčily prognózy a trend nepolevuje, navzdory Covidové pandemii, zdražení komponentů, problémech v dodávkách a dalších. Můžeme očekávat, že rok 2022 bude nejen v České republice patřit tepelným čerpadlům.

Zpravodaj Svazu chladicí a klimatizační techniky, č. 2/2022, str. 17.