Zdravotní přínosy klimatizace

Dnes se společně podívejme na hojně diskutované téma, kterým je spojení klimatizace a zdraví. Negativním vlivům klimatizace při jejím nesprávném používání jsme se již v minulosti věnovali, dnes se tedy zaměříme na ty pozitivní stránky, ať už se jedná ty zdravotní, či kvalitu života a pohodu obecně.