Zdravotní přínosy klimatizace

Dnes se společně podívejme na hojně diskutované téma, kterým je spojení klimatizace a zdraví. Negativním vlivům klimatizace při jejím nesprávném používání jsme se již v minulosti věnovali, dnes se tedy zaměříme na ty pozitivní stránky, ať už se jedná ty zdravotní, či kvalitu života a pohodu obecně.

Obecně platí, že klimatizace nám dokáže zajistit tepelnou pohodu jak doma, tak například v kanceláři. Umožňuje nám efektivněji pracovat, lépe se soustředit, nebo si jen užívat příjemné teploty. Klimatizační technologie nám však dokážou nabídnout více.

Čistější vzduch díky filtraci

Klimatizace nám může pomoci třeba v boji s malými částicemi, které poletují ve vzduchu a mohou způsobit dráždění ke kašli, kýchání a obecně zhoršovat projevy alergií. Klimatizační zařízení obsahuje několikastupňový filtrační systém, přes který vzduch prochází a zachytává zmíněné drobné částice. Jde o účinný systém filtrace, který čistí vzduch od prachu, pylu, smogu, zbytků odumřelé kůže a dalších drobných částeček.

Nejvíce tuto funkci ocení lidé s nejrůznějšími respiračními onemocněními, alergici, případně osoby žijící v dlouhodobě znečištěných oblastech.

Klimatizace filtr
Díky několikastupňové filtraci budete mít doma zajištěn čistý vzduch.

Ionizace vzduchu

Nejmodernější klimatizace jdou ještě dál. Ionizují vzduch v místnosti a zaměřují se na boj s bakteriemi, plísněmi a viry.

Ovzduší, které nás venku v přírodě či uvnitř staveb obklopuje, je vždy ionizováno. Ionty můžeme mimo jiné rozdělit na kladné a záporné. Pro zdraví člověka přínosné jsou ionty záporné. Jejich koncentraci pozitivně pocítíme například při procházce v lese. Bohužel ionizaci vzduchu v interiéru negativně ovlivňuje železobetonové zdivo panelových domů, kouření či velká koncentrace lidí v nevětrané místnosti.

Jak tomu můžeme zabránit? Řešení poskytuje umělá ionizace vzduchu. Provádí se pomocí generátorů iontů – ionizátorů. Účelem je docílit toho, aby se ve vzduchu objevovalo více záporných iontů. Ionizátor dnes již běžně obsahují čističky vzduchu, které se využívají např. v nemocnicích či sociálních zařízeních, obsahují ho ale i moderní klimatizační jednotky. Přínos ionizátoru můžeme využít doma a samozřejmě i v kancelářích – zvláště tam, kde nelze otevírat okna či jiným způsobem větrat.

Ionizátory se podílejí na čištění vzduchu tak, že negativní ionty se doslova přilepí na prachové částice a bakterie. Negativní ionty způsobí, že jsou částice a bakterie příliš těžké na to, aby dále zůstaly ve vzduchu a jsou zachyceny vzduchovým filtrem.

Někteří výrobci klimatizací mohou kombinovat ionizaci vzduchu s dalším moderním způsobem filtrace. Jde o princip elektrostatického filtru, který k sobě přitahuje drobné částečky vyskytující se ve vzduchu. Nejdříve jsou částečky prachu elektricky nabity, poté jsou zachyceny na sběrné elektrodě a pravidelným omýváním v mýdlové vodě jsou zachycené částečky z elektrody odstraněny.

Závěrem

Dnes jsme zabrousili do méně známých, avšak užitečných funkcí klimatizace. Zmíněné funkce mohou být dobře využity v nemocnicích, pečovatelských domech a všude tam, kde se setkáváme s větším množstvím patogenů.

Ocení je ale i lidé pracující ve velkých společných kancelářích bez možnosti větrání a domácnosti, kde se vyskytuje alergik. Využívejme tedy naplno výhod, které nám klimatizace poskytuje a udělejme si díky ní prostředí kolem sebe příjemnější.

https://www.pylovasluzba.cz/novinky/je-klimatizace-vhodna-pro-alergiky-72
http://www.klima-classic.cz/lp-toshiba/klimatizace/ras-residential/filtrace-vzduchu/aktivni.html
http://www.klimafactory.com/blog/http-www-klimafactory-com-blog/
https://www.greeczech.cz/cz/technologie/
http://www.szu.cz/tema/pracovni-prostredi/elektroiontove-mikroklima
http://www.klima-classic.cz/lp-toshiba/klimatizace/ras-residential/filtrace-vzduchu/aktivni.html