Maximální životnost klimatizace? Zajistí jí pravidelný servis

Tvorba plísní, množení bakterií, vysoká spotřeba i hluk. Nejen to jsou dopady klimatizace se zanedbaným servisem. Jak takový servis vypadá a jak často je zapotřebí? Níže vám s tím poradíme.

servis klimatizace

Na servis klimatizace byste měli myslet už při samotném výběru firmy, která vám zařízení nainstaluje. Dejte si pozor, aby vám byla schopná zajistit také pravidelnou údržbu, a nejen tu záruční. Pro správný chod a maximální životnost klimatizace se o ní musíte starat celou dobu.

Ne každá firma, která vám přislíbí levnou montáž, servisní kontroly zajišťuje a najít někoho na vyčištění jednotky může být velmi obtížné, někdy dokonce nemožné. Většina prodejců totiž zajišťuje kontroly pouze u nich zakoupených jednotek. Na první pohled výhodná koupě, se vám nemusí osvědčit a přinést i řadu komplikací. Ať už v podobě drahého servisního technika nebo zničení klimatizace způsobené zanedbaným servisem.

Proč je servis tak důležitý?

Pravidelným servisem předejdete vytváření plísní, bakterií, prachu, nepříjemnému zápachu, znečištěnému prostředí, vyšší hlučnosti i snížení chladícího výkonu. Zároveň také můžete značně ušetřit na účtu za elektřinu a výrazně prodloužit životnost vašeho zařízení i předejít poruchám.

Při chlazení vzniká ve výměníku vnitřní jednotky vlhkost – toto prostředí představuje ideální podmínky pro vznik plísní a množení bakterií. Tyto nečistoty se pak snadno dostanou do ovzduší a klimatizace se tak může stát poměrně velkým zdravotním rizikem a způsobit různé nemoci a alergie.

Při znečištěných filtrech a výměnících vzrůstá také spotřeba elektrické energie a roste i riziko poškození klimatizace. Takto poškozená klimatizace potom nelze reklamovat, v případě že nebyly dodrženy pravidelné kontroly.

Při každé kontrole se také kontroluje množství chladiva v okruhu a můžete tak předejít úniku chladícího média. To může jednotku nenávratně poškodit. Freonové plyny používané v klimatizacích v případě úniku přispívají také k tvorbě ozonové díry. Servisem tak přispíváte k ochraně životního prostředí. Doplnění chladiva pak v neposlední řadě stojí značnou sumu peněz.

Nezapomínejte ani na filtry. Zatímco ten hlavní, stačí většinou omýt nebo vysát a ošetřit desinfekcí. Většina klimatizací na trhu obsahuje také doplňkové filtry. Ty už se vyčistit nedají a musí se vyměnit. Životnost těchto filtrů závisí na intenzitě použití, zpravidla to ale bývá 6-8 měsíců.

Co všechno by se při servisu mělo udělat?

Kontrola vnitřní jednotky spočívá ve vyčištění a umytí filtru, případně výměnnou dalších filtrů a očištění a omytí výměníku a jeho okolí. Dále se kontroluje funkčnost odvodu kondenzátu, čistota odtokové vaničky, elektroinstalace. Měla by se zároveň provést dezinfekce vnitřního výměníku, vyčištění odtokové vaničky a kontrola funkčnosti klimatizace.

servis klimatizace
Srovnání čistého a špinavého filtru. V prašném prostředí a náročném provozu by se klimatizace měla čistit až čtyřikrát za rok. V domácnostech ideálně jednou za půl roku, minimálně však jednou za rok.

Servis venkovní jednotky spočívá ve vyčištění výměníku, vnitřních a venkovních částí jednotky, kontrole těsnosti okruhu a elektroinstalace. Snad nejdůležitější je poté kontrola tlaku a množství chladiva.

Zvládne ho každý a co můžete udělat sami?

Správnou a kompletní servisní kontrolu vám dokáže zajistit pouze certifikovaný odborník. Klimatizace obsahuje řadu prvků, které laický zásah přímo vylučují (např. chladivo nebo řídící systém). Kromě pravidelných kontrol od odborníka ale můžete o klimatizaci pečovat i sami. Jak na to?

U vnitřní jednotky je nejdůležitější pravidelné čištění filtrů. Filtry z jednotky vyjměte dle návodu od výrobce a očistěte ho umytím pod tekoucí vodou nebo vysátím. Dle návodu filtry instalujeme zpět do jednotky. U venkovní jednotky se omezte pouze na vizuální posouzení. Je důležité taky kontrolovat, aby se do jednotlivých součástí nedostaly nečistoty nebo prach.

Jak často klimatizaci kontrolovat?

V záruční době se musí dodržovat interval servisních kontrol předepsaný výrobcem. Při nedodržení vám hrozí neuznání reklamace i pojistné události. Běžně to bývá dvakrát za rok. Po uplynutí záruky je pak potřeba provést kontrolu minimálně jednou do roka, vždy spíše před zahájením chladící sezóny. Pokud klimatizací i topíte, doporučujeme dodržovat interval dvou odborných kontrol za rok.

V případě, že máte klimatizaci v prašném prostředí, serverovně, restauraci nebo jiném podobně namáhaném prostředí, ideální interval pro servis je čtyřikrát ročně.

servis klimatizace 2
Na špinavé klimatizaci se hromadí bakterie, roztoči a prach. To pak může nejen poškodit samotné zařízení, ale také znečistit vzduch, který doma dýcháte.

Pořízení klimatizace není zrovna levnou záležitostí, proto vám doporučujeme se o ní pravidelně starat a servisní kontroly nepodceňovat. Jedině to vám zaručí maximální životnost a správný chod zařízení. Pokud chcete ochránit i své zdraví, rozhodně nezapomínejte také na čištění a výměnu všech filtrů uvnitř klimatizace. Vzduch u vás doma pak bude dokonale čistý.